12 april 2022

Verslag van de Paasviering / Jaarvergadering 2022

Op 8 april is onze goed bezochte Paasviering met jaarvergadering gehouden.
Na de H. Mis voorgegaan door Pastoor Piet Swinne en Diaken Jan van Steenoven volgde er een voortreffelijke Paaslunch ons voorgezet door de vrijwilligers van de Nieuwenbergh o.l.v. beheerder Alexander.

Na de lunch volgde de jaarvergadering van onze KBO afdeling.
Wat belangrijke punten uit deze jaarvergadering waren:

In de jaarvergadering kwam het bestuur met de mededeling dat de contributie voor 2023 met €2,00 p.p. wordt verhoogt.
Dit vanwege de prijsstijgingen zoals zaalhuur, consumpties, drukwerken, bestuurskosten  en de verhoging van onze bijdrage aan KBO-Brabant van € 1,00 per lid. 

In de vergadering werd Ria Veeken herkozen voor een periode van 3 jaar als bestuurslid.

Ook was voorzitter Helmi na een periode van 10 jaar statutair niet meer herkiesbaar.
In de vergadering werd onze kandidaat Marie Louise Marijnissen unaniem door de vergadering als nieuwe voorzitter aangenomen.
We zijn erg blij dat wij als bestuur deze functie weer hebben kunnen invullen.
Marie Louise liep bij ons als bestuurslid al een jaartje mee en dat deed ze naar volle tevredenheid van het bestuur.

Helmi werd bedankt voor  het vele werk dat zei als voorzitter gedurende  10 jaar voor de afdeling gedaan heeft en kreeg daarvoor alvast een bloemetje overhandigd.
Zij gaat nog even door tot onze jubileumviering op 20 mei om dan af te kunnen zwaaien.

Ook werd in de vergadering de traditionele ” voorzittershamer ” door Helmi overgegeven aan haar opvolgster Marie Louise. 
Op die hamer staan  de namen van alle voorzitters vermeld vanaf de oprichting.

Na de jaarvergadering was er nog een gezellig samenzijn met zangeres Marianne uit Roosendaal die er voor zorgde dat er volop meegezongen kon worden met de vele “gouwe ouwe ” hits  van vroeger tijden.

We kunnen weer terugkijken op een goed bezochte en gezellige Paasviering / Ledenvergadering.

C. Coppens, secrt.01 december 2021

Beste leden en gastleden,

In deze vergadering van woensdag 01 december heeft het bestuur de beslissing moeten nemen om de volgende activiteiten vanwege corona te moeten schrappen:

-> De Kerstviering op 17 dec. a.s. , de Nieuwjaarsbijeenkomst op 7 jan. 2022 en de Senioren  Expo in Veldhoven  op 20 jan. 2022 gaan NIET door. Die laatste was trouwens door de organisatie zelf al afgeblazen.

Het valt ons zwaar vanwege de vele besmettingen , ziekenhuisopnames en het naderende nieuwe virus deze activiteiten te moeten schrappen.

Zoals jullie weten is de feestdag voor ons 70 jarig jubileum wat we op 19 nov. wilden vieren ook al niet door gegaan. Maar uitstel is in deze nog geen afstel want wij zijn vast van plan dit feest volgend jaar als er weer wat meer mogelijk is samen met jullie alsnog te gaan vieren. Ons programma was tenslotte al rond en kunnen we zo naar een andere datum overzetten.

Wij weten dat het geen leuke mededelingen zijn die we jullie nu brengen maar het kan even niet anders.

Rest mij nog jullie, namens het bestuur, Prettige Kerstdagen toe te wensen en voor straks alvast een Gelukkig Nieuwjaar.
C. Coppens, secrt.


12 november 2021

Feestdag KBO-Zegge (vanwege het 70 jarig jubileum) door CORONA-problemen uitgesteld !!!!!!

De feestdag van KBO-Zegge vanwege het 70 jarig jubileum op 19 november, kan helaas geen doorgang vinden.  Jammer want juist 19 november 1951 is onze oprichtingsdatum.
Inmiddels lopen de aantallen corona besmettingen landelijk hoog op. Ook onder onze eigen leden zijn er helaas mensen die besmet geraakt zijn met het virus.

Daarom heeft het bestuur van KBO-Zegge zich genoodzaakt gezien, na overleg met diverse instanties, om de feestdag uit te stellen .
We hopen het feest, waarvoor zich 160 leden hadden aangemeld, op een ander tijdstip wel te kunnen gaan houden .
Wanneer dat wel weer mogelijk is, is afwachten hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen in de komende tijd.

Jammer voor de vele leden die zich hadden aangemeld maar we durfden het voor onze doelgroep in deze omstandigheden toch niet aan.
Hopelijk krijgt het feest nog een vervolg in betere tijden.

Wordt vervolgd………………….


28 september 2021

OP 19 november a.s. vieren we de dag dat we als vereniging 70 jaar bestaan; een feestelijke dag.
Wat we gaan doen leest U in de uitnodiging welke U als lid heeft gekregen als KaaBeeOotje 257.
U kunt deze uitnodiging ook lezen onder KaaBeeOotje 256-257

Ook hebben we in aangepaste vorm verschillende verenigingsactiviteiten weer opgestart. Kijk hiervoor ook in bovenvermeld KaaBeeOotje 256-257.


 20 juli 2021

Vanaf heden zijn er weer verschillende activiteiten mogelijk;
voor gegevens en mogelijkheden neem kontact op met uw coördinator!


26-04-2021

Joke Oomen- Rubbens koninklijk onderscheiden!!

Zie voor het persbericht met foto’s de volgende link: BNdeStem  en de Rucphense Bode


01-01-2021

I.v.m. de lock-down maatregelen zijn al onze activiteiten tot nader order AFGELAST.


24-11-2020

Deze week zijn er een paar activiteiten in de Nieuwenbergh weer opgestart te weten:

dinsdagochtend      :   10.00 uur  Line dans
woensdagochtend   :   10.00 uur  50 plus gym  in 2 sessies
donderdagochtend  :   09.30 uur  TaiChi

Per 1 dec. geldt  in de openbare ruimte van de Nieuwenbergh:  entree/wc een mondkapjesplicht.

In de ruimte waar de activiteit plaats vindt hoeft men geen mondkapje te dragen.

De foyer blijft vooralsnog  gesloten.


26-10-2020

Beste leden,

Naar aanleiding van het KaaBeeOotje 246 (27 oktober 2020) de berichtgeving kort samengevoegd:

   –  De Nieuwenbergh blijft voorlopig dicht vanwege de maatregelen om corona te bestrijden.  Deze maatregel geldt tot minstens 1 december.

   –  Voor ons betekent dit onder andere dat de uitgestelde jaarvergadering, die gepland was op 30 oktober, opnieuw moet worden uitgesteld.

   –  Volgens de statuten van onze vereniging moeten we elk jaar minstens één ledenvergadering houden.
      Als er dus in december een mogelijkheid is, dan geven we dat tijdig door.
      Mocht het in december wéér niet kunnen om een ledenvergadering te houden, dan is er sprake van overmacht en
      moeten we deze keer een jaartje overslaan.

Alle activiteiten van onze KBO zijn voorlopig uitgesteld, dan wel afgelast.

We noemen hier:

Jaarvergadering (30 oktober)
Kerstreis (4 december)
Kerstviering (18 december)
Nordick op maandag
Jeu de boules op dinsdag en donderdag
Ouderengym op woensdag
Aquarel op woensdag
Linedance op dinsdag
Tai Chi op donderdag
KBOZ op donderdag
Bridgen op donderdag
Kaarten/rikken/bingo op vrijdag.

Als er wijziging komt in dit overzicht, hoor je het van de coördinator van de betreffende groep

Voor meer info:  Zie het KaaBeeOotje welke u kunt vinden onder het menu:  >  Nieuwsberichten/KaaBeeOotje


bericht van 11-05-2020.

Beste mensen van KBO-Zegge en andere belangstellenden,

Hoewel de beperkende maatregelen versoepeld gaan worden, is het nog niet duidelijk, wanneer wij van lieverlee weer op mogen gaan starten. We zijn hierin ook deels afhankelijk van de opening van de Nieuwenbergh.

Van die kant hebben we nog geen nieuwe ontwikkelingen vernomen. Zodra ook er meer duidelijkheid komt of er ander aanvullend nieuws is, laten wij dit uiteraard horen.

Als opkikkertje hebben we, samen met de werkgroep Caritas-Zegge, een kaartje gemaakt met een bemoedigende tekst welke u onder dit bericht ziet staan.
Het bovenste gedichtje is gemaakt door een kind (Pieter), die dit schreef voor zijn moeder.
Bewaar deze teksten ergens op een makkelijk plek en lees ze rustig door, als het allemaal even teveel wordt.

In normale omstandigheden komt onze gymclub elke woensdagochtend bij mekaar om samen gezond te bewegen onder leiding van Conny, onze lerares.
Sinds dat de wekelijkse gymlessen voor ons niet meer door kunnen gaan, krijgen we van Conny elke week enkele oefeningen voor de leden van de gymclub.

In het laatste KaaBeeOotje hebben we hier een voorbeeld van gegeven (KaaBeeOotje 240). Er kwamen reacties van mensen, die dit erg op prijs stelden.
De vraag kwam om meer oefeningen.
Daarom hebben we deze keer enkele voorbeelden op een aparte pagina geplaatst (AGENDA’S en ACTIVITEITEN / bewegen-gym-sporten).     

Zie hiervoor deze link (gymbrief 7).   Als je het op prijs stelt, gaan we dit vaker doen. 

Geef a.u.b. je reactie! Stuur ons een mail of bel ons gewoon!

Geniet van de oefeningen en blijf bewegen !    


bericht van 11-04-2020. (1)

KBO afdeling Zegge heeft er voor gekozen om i.v.m. de coronacrisis het maandblad de ONS van april niet bij de leden te bezorgen, dit om bij het verdelen van de ONS naar de bezorgers, die mensen niet met elkaar in contact te hoeven brengen met mogelijk op besmetting met het virus.

Voor de mensen die email hebben staat hieronder de link om de ONS digitaal te kunnen lezen.
(Werkt de link niet, toets dan tegelijk op de    CTRL toets  en de link )

Veel leesplezier toegewenst.

Cees Coppens secr.

>> de betreffende link >>>     https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/.

Bovenaan deze pagina is Ons magazine van april afgebeeld. Klik op de Afbeelding en een PDF opent op een nieuwe pagina. Wanneer u iets verder naar beneden scrolt zijn meerder edities afgebeeld. Deze edities zijn speciaal opgemaakt voor blinden en slechtzienden, en kan men laten voorlezen. Ook hier klikt men op de Afbeelding, de voorleesbare PDF opent zich in een nieuw venster.


bericht van 11-04-2020. (2)

Paasboodschap van de voorzitter

Beste KBO leden,

Laten we ons vasthouden aan de gedachte van Pasen “Alles wordt nieuw”.

Als KBO bestuur willen wij  jullie toch even  een berichtje sturen middels deze brief.  Wij wensen alle leden een  goede gezondheid toe en als het even kan op een gepaste manier contact met de kinderen en familie tijdens de paasdagen.

Onze activiteiten liggen voorlopig even stil tot nader te bepalen datum. Achter de schermen wordt er doorgewerkt door het bestuur. Wij hebben goede hoop op de toekomst.
Wij houden jullie op de hoogte. 

Inmiddels liggen ook onze activiteiten, die in de Nieuwenbergh gehouden worden even stil. Maar ook daar wordt met man en macht gepoetst en geschilderd zodat wij straks weer gebruik kunnen maken van een  prachtige accommodatie.

Geniet van het mooie weer en van elkaar en wees voorzichtig. Er mag altijd gebeld worden naar de contactadressen die vermeld staan in het KaaBeeOotje.

Namens het KBO bestuur.

Helmi Wintels, voorzitter.

ps.:

Van basisschool Mariadonk heeft ons KBO-bestuur, via de wethouder van onderwijs Suzanne Breedveld, een mand met paaseieren gekregen. Deze paaseieren mogen wij verdelen onder de Zeggenaren van wie wij denken dat ze wel een paas-attentie verdiend hebben. Daar hebben wij gehoor aan gegeven en bij die mensen bezorgd. Wij zijn  basisschool Mariadonk en Suzanne Breedveld zeer erkentelijk voor deze geste.


>>>  bericht van 25-03-2020.

Beste leden van KBO-Zegge,

Deze week in de Bode staat er een bericht van KBO-Zegge aangaande de coronacrisis en wat dat zoal voor onze vereniging betekent.

Nu staat er in dat schrijven het adres vermeld van onze website maar dan wel met het niet meer juiste adres.
Het toeval wil dat KBO-Brabant afgelopen weekend ons adres van de website heeft gewijzigd.

Onze Website is nu te vinden op : www.kbo-zegge.nl

Hierop vindt u alle informatie met betrekking tot onze vereniging alsook de laatste nieuwtjes.
Kijk eens wat vaker op onze website daarop kunnen wij u van veel informatie voorzien.
Wij proberen met onze website zo actueel mogelijk te blijven. Probeer deze info ook te delen met mensen waarvan u weet dat ze geen internet hebben.
Uiteraard hebben we voor onze berichtgeving ook iedere maand ons KaaBeeOotje.
Bij dat KaaBeeOotje ontving u ook iedere maand het blad ONS.
Vanwege de situatie waarin we nu verkeren zal er deze maand geen ONS met KaaBeeOotje bezorgd gaan worden.
Degene die in het rayon West Brabant de distributie verzorgd is zelf ook niet in staat om dat te doen. We gaan wel een KaaBeeOotje maken wat dan digitaal verspreidt wordt.
Ook leggen we wat exemplaren weg bij de supermarkt zodat iedereen die mee kan nemen.

Bovendien is er binnen KBO-Brabant de mogelijkheid om als lid deel te nemen aan de belcirkels , speciaal in het leven geroepen voor onze eenzame ouderen nu velen het contact met anderen moeten ontberen. Zie hiervoor de ingesloten flyer van KBO-Brabant.

Namens Bestuur KBO-Zegge : Cees Coppens , secr. KBO-Zegge

 


>>>  bericht van 20-03-2020.

Zegse Caritas en KBO Zegge nemen initiatief.

Nieuws voor Zegse ouderen naar aanleiding van corona.

Het besluit van de overheid om agv het coronavirus het aantal bijeenkomsten met meerdere mensen, te beperken, heeft ook voor de activiteiten
door en voor de ouderen op de Zeg directe gevolgen.

Wij zetten een paar dingen op een rijtje die voor ons van belang zijn en die in ieder geval tot 6 april stilliggen:
  – Alle activiteiten van KBO-Zegge in de Nieuwenbergh.
  – Alle wekelijkse vaste bijeenkomsten van KBO-Zegge.
  – Enkele extra activiteiten, we noemen:
     ♦ 25 maart: Aquarelleren
     ♦ 27 maart: Kaarten/rikken
     ♦   1 april: Vitaliteitsdag in Agora.
     ♦   3 april: Paasviering en jaarvergadering.
     ♦   Verder is de Nieuwenbergh gesloten.
     ♦   In de kerk zijn er op zondag geen diensten, de kapel blijft open.

Wat we verder vernamen is dat de activiteiten in Mariavaart voorlopig niet doorgaan en dat ook de bridge bij de tennis op maandagmiddag vervalt.

Bovenstaande geldt dus tot nadere aankondiging, in ieder geval tot 6 april a.s.

Enkele mensen kwamen met ideeën om extra aandacht te schenken aan ouderen, die door alle ontwikkelingen in een sociaal isolement dreigen te komen.
Een gevoel van eenzaamheid ligt op de loer.

Vertegenwoordigers van de plaatselijke Caritas en KBO-Zegge zijn onlangs gestart met regelmatig contact te zoeken met een aantal Zegse ouderen.
Op deze manier hoopt men dat ook deze mensen een weg kunnen vinden om een praatje te maken.

Als je mensen kent, waarvan je denkt, dat zij in deze periode wel een beetje extra aandacht mogen krijgen, bel deze personen dan op voor een praatje.
Als je namen en telefoonnummers doorgeeft aan de onderaan genoemde vertegenwoordigers van Caritas en KBO, komen deze mensen ook in het
gezamenlijke systeem van beide verenigingen. Zij zullen dan ook van die kant regelmatig worden benaderd.

Als de betreffende oudere geen prijs stelt op deze vorm van contacten of anderszins, dan wordt dit uiteraard gerespecteerd.

Zodra er meer nieuws is, wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Voor nadere informatie of als je zelf belangrijk nieuws hebt, kun je altijd contact opnemen met onderstaand genoemde personen.
Ontwikkelingen worden gebundeld en gezamenlijk bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen.

Het adres van de website van KBO-Zegge is gewijzigd: kbo-brabant.nl/kbo-zegge.

Wij gaan er van uit dat iedereen via krant en tv voldoende op de hoogte is van hoe te handelen in deze bijzondere periode.

Voor nadere informatie of het aanmelden van namen van eenzame ouderen, neem gerust contact op met:

Cees Coppens (namens het bestuur van KBO-Zegge; tel. 54 54 88)
Toon Oomen (namens Caritas-Zegge; tel. 54 19 30)


>>>  bericht van 17-03-2020.

Beste leden van KBO-Zegge,

Het besluit van de overheid om a.g.v. het coronavirus het aantal bijeenkomsten met meerdere mensen te beperken, heeft ook voor de activiteiten door en voor de ouderen directe gevolgen.

Wij zetten een paar dingen op een rijtje die voor ons van belang zijn en die in ieder geval tot 6 april stilliggen:

◊ Alle activiteiten van KBO-Zegge in de Nieuwenbergh.
◊ Alle wekelijkse vaste bijeenkomsten van onze KBO.
◊ Een aantal extra activiteiten, we noemen:
   ♦  18 maart  : (morgen dus), de vastenmaaltijd in de pastorie, welke was georganiseerd door Caritas i.s.m. de Diaconie.
   ♦  19 maart  : Modeshow bij Lady’s Club in Hoeven. De winkel blijft wel op de normale tijden open. De koffie staat klaar.
   ♦  20 maart  : Bingo
   ♦  22 maart  : Het koffieconcert in Agora. Nieuwe datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.
   ♦  25 maart  : Aquarelleren
   ♦  27 maart  : Kaarten/rikken
   ♦    1 april    : Vitaliteitsdag in Agora.
   ♦    3 april    : Paasviering en jaarvergadering.
◊ Verder is de Nieuwenbergh gesloten.
◊ In de kerk zijn er op zondag geen diensten.

Wat we verder vernamen is dat de activiteiten in Mariavaart voorlopig niet doorgaan en dat
ook de bridge bij de tennis op maandagmiddag vervalt.

Bovenstaande geldt dus tot nadere aankondiging, in ieder geval tot 6 april a.s.

Zodra er meer nieuws is, laten wij dit zo spoedig mogelijk weten.
Voor nadere informatie of als je zelf belangrijk nieuws hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.
Wij gaan er van uit dat iedereen via krant en tv voldoende op de hoogte is van hoe te handelen in deze bijzondere periode.
We hopen dat we door al deze maatregelen met z’n allen de verspreiding van het virus beheersbaar kunnen houden en de tijdsduur weten te beperken.
Daarnaast wensen we dat eenieder van ons zo weinig mogelijk negatieve gevolgen ondervindt van dit alles.

Met vriendelijke groet,

Cees Coppens (54 54 88)
Toon Oomen (54 19 30)