Voor alle “senioren” van Zegge,

   Ben je 50 jaar of ouder dan kun je lid worden van KBO-Brabant. Wij in Zegge maken als KBO-afdeling deel uit van KBO-Brabant.


Waarom is het ook voor u belangrijk om lid te zijn van KBO-Brabant?

    KBO-Brabant komt op voor zijn senioren zeker in deze tijd, met zijn vele van overheidswege veranderende regelgevingen.

    KBO speelt daarop in met mensen die daarin getraind/opgeleid zijn om als plaatselijke vrijwilliger, de senioren van dienst te kunnen zijn.

    Denk daarbij aan zaken als WMO , Clientondersteuner , Ouderenadviseur en als hulp bij het invullen van belastingformulieren. Allemaal taken die door vrijwilligers van de KBO bij de leden
    desgevraagd uitgevoerd kunnen worden.


Wat doet KBO-Brabant als je lid bent :

     Je ontvangt 11 keer per jaar het magazine ONS. 

     Collectiviteitskortingen op o.a.  Zorgverzekering, aankopen bij Timmers Medizorg te Roosendaal met je pasje, Energie, Zonnepanelen.

     Toegang tot de Website van KBO-Brabant.

     Mogelijkheid tot het volgen van cursussen.

     Tegelijkertijd ben je ook lid van de plaatselijke KBO afdeling  in dit geval KBO-Zegge en kun je meedoen met de vele activiteiten die ze organiseren.


Wat doet KBO-Zegge zoal voor zijn leden?

    U ontvangt iedere maand ’t Zegs KaaBeeOotje met nieuwtjes en informatie.

    We hebben een eigen website   www.kbozegge.nl

 Hier een opsomming van de vele activiteiten waar de leden aan deel kunnen nemen:

    Nieuwjaarsborrel, Paasviering, Kerstviering, Graskneuzersbal, Bezoek Senioren Expo, Kerstreis, Kaarten/Rikken/Bingo, Themamiddagen,
    Modeshows, Line Dance (wekelijks), KBOZ koor (wekelijks),

    Nordick walking  (wekelijks), Tai Chi (wekelijks) 50+ gym (wekelijks) , Bridge (wekelijks), Cursus Aquarelleren,  Tablet cursus, Diverse Excursies,
    Zomerreis, Ziekenbezoek / Fruitmandjes, Een  kaartje wanneer u jarig bent.


Wil je dat er iets voor de senioren van Zegge georganiseerd dient te worden? Praat er over met ons !

    Grote kans dat we dan tot een positieve oplossing komen.
    Wij denken voor ieder wat wils te kunnen organiseren!!

    De contributie bedraagt slechts  € 18,00  p.p. voor een heel jaar.

    Lijkt het u als senior van 50 jaar en ouder wel zinvol en leuk om lid te worden van onze KBO-Zegge dan zouden wij u daar bijzonder dankbaar voor zijn.
    Voor de dorpsgemeenschap Zegge is een goede KBO -afdeling dan ook een must.


Regeling voor leden van andere afdelingen (gastleden)

    Een lid van een andere KBO-afdeling kan op vertoon van de ledenpas gastlid worden bij  onze afdeling tegen betaling van €10,00 per jaar.
    Een gastlid mag deelnemen aan alle activiteiten van onze afdeling op dezelfde condities als onze eigen leden.


Wilt u het lidmaatschap aanmelden of beëindigen?

    Bel of mail naar het secretariaat of stuur een briefje.  

    Aanmelden of Opzeggen kan altijd…. maar de officiële beëindiging van het lidmaatschap is per 31 december daaropvolgend.
    Restitutie van (een deel van) de contributie over het lopende jaar is helaas niet mogelijk.


Voor meer info:   

 

Cees Coppens  (secretaris KBO-Zegge)

    Oude Hoofdweg 32,

    4735 BT Zegge.

    Tel. 0165 545488

    Email: kbozegge@ziggo.nl      Website: www.KBO-Zegge.nl