Voorwoord van de voorzitter bij de presentatie van het    Jaarboekje 2021

Voorwoord van de Voorzitter.

Beste KBO leden,

Een woord van troost.
De kunst van ouder worden, in deze zeer moeilijke tijd, is niet bij de pakken neer gaan zitten.
Maar ik moet eerlijk bekennen het valt niet mee als je twee keer de kerstviering en zelfs ons Jubileumfeest 70 jaar KBO hebt moeten uitstellen naar volgend jaar.
Alle vieringen waren tot in de puntjes geregeld door het bestuur en op het laatste moment gaat het feest niet door.

Dit doet wat met ons.
We zitten eigenlijk twee jaar in een slaapstand met af en toe een ontmoeting of wekelijkse activiteit.
Als bestuur hebben we besloten dat zodra alles weer een beetje normaal is er een groot feest georganiseerd gaat worden met alles erop en aan.

Lieve leden we blijven kijken naar de horizon, zorg voor een lied in je hart, een lach op je lippen en een vriendelijk woord voor iedereen die je ontmoet.

Laten we dankbaar zijn voor alle kleine dingen die goed gaan en waar we plezier aan beleven.
Als bestuur geloven wij in 2022, wij willen een bron van inspiratie zijn en blijven voor onze leden maar zeker voor onze kinderen en kleinkinderen.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de redactie van het KaaBeeOotje, activiteiten begeleiders, bezorgers van het KaaBeeOotje en bestuursleden. Zij waren en zijn onmisbaar binnen onze organisatie.

Wij geloven in een KBO die ontmoet, deelt, straalt, ontdekt en inspireert.

Helaas zijn er dorpsgenoten/leden van onze KBO afdeling van
binnen en buiten de Zeg overleden.
De mensen van voorbij, ze blijven met ons leven.
De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven in liefde, in
verhalen die wij zo graag herhalen, in bloemen, geuren, in een
lied dat opklinkt uit verdriet.

Ik hoop dat een ieder van jullie ondanks alle beperkingen toch mooie Kerstdagen
en Oud en Nieuw viering hebt beleefd met de familie.

Veel leesplezier en laten we uitzien naar het jaar 2022 dat voor ons ligt.

“Vier de liefde in al haar vormen en laat jouw dierbaren zien hoeveel je van ze houdt.
Omdat er schoonheid zit in de liefde die we delen”.

Helmi Mulders-Wintels, Voorzitter